Contacteer ons

Wetsontwerp: belangrijke wijzigingen vanaf 2024 op btw-gebied

Voorstel nieuwe btw-aangifte
Wetsontwerp: belangrijke wijzigingen vanaf 2024 op btw-gebied

Op heden dienen heel wat zelfstandigen laattijdig hun aangiften in en/of verrichten zij laattijdig hun betalingen inzake btw. De fiscus wil daar wat aan veranderen en zal daarom wijzigingen aanbrengen aan het proces inzake aangiften en betalingen van btw. We zetten de aangekondigde wijzigingen voor jou op een rij.

Deadline indiening btw- aangifte

De huidige deadline is de 20ste van de maand volgend op het tijdvak (maand of kwartaal) waarop de aangifte betrekking heeft. Deze termijn zou voor kwartaalaangevers vanaf 2024 verlengd worden tot de 25ste van de maand volgend op het kwartaal. Voor maandaangevers zou de deadline niet wijzigen.

Vervangende aangifte

 

Ondernemingen die hun aangifte 3 maanden na de deadline nog steeds niet hebben ingediend, zullen een voorstel van vervangende aangifte ontvangen.

 

In dit voorstel zal de verschuldigde btw gelijk zijn aan het hoogste bedrag uit de aangiften van de laatste 12 maanden, met een minimum van 2.100 €. Vervolgens krijg je nog één maand de tijd om alsnog een juiste aangifte in te dienen. Zo niet, zal het verschuldigde bedrag definitief worden en zal je enkel nog administratief beroep kunnen aantekenen of zich wenden tot de rechtbank.

Maandelijkse teruggaaf

Voor maandaangevers zal de teruggaaf elke maand kunnen gevraagd worden, zonder dat daarvoor nog een vergunning nodig is. Maar die teruggaaf zal enkel nog betrekking hebben op het tegoed in de betrokken maandaangifte zelf. Eventueel overgedragen tegoeden uit vorige aangiften zullen apart moeten aangevraagd worden via MyMinfin. Een tegoed zal wel pas worden terugbetaald als alle aangiften van de laatste 6 maanden tijdig zijn ingediend.

Provisierekening BTW

De rekening-courant BTW zoals we die vandaag kennen zal vervangen worden door een Provisierekening BTW. Ook de bijzondere rekening die vandaag wordt opgemaakt na de opnulzetting van de rekening-courant wanneer een aangifte laattijdig of niet wordt ingediend, zal verdwijnen en opgaan in de nieuwe Provisierekening.

Conclusie

Zowel maand- als kwartaalaangevers leveren best onmiddellijk na afsluiting van het tijdvak (maand of kwartaal) ALLE gegevens aan voor opmaak van de btw- aangifte.

Vb.
Kwartaalaangever – 1ste kwartaal 2023: aanlevering gegevens uiterlijk 1ste week april 2023
Maandaangever – februari 2023: aanlevering gegevens uiterlijk 1ste week maart 2023

Als je boekhouding op digitale wijze wordt gevoerd / bijgehouden (vb. Yuki, Exact online) dan lever je het best dagelijks, doch minstens wekelijks je documenten aan. Enkel zo kunnen wij als accountant een tijdige indiening van de btw- aangifte van je onderneming garanderen.

We kunnen het belang van een tijdige aangifte én betaling niet genoeg blijven benadrukken. Je vermijdt fiscale boeten en intresten. Bovendien loop je minder kans op fiscale controles.