Contacteer ons

Afbraak en heropbouw woning? Verlenging 6% btw!

Afbraak en heropbouw woning 6% BTW
Afbraak en heropbouw woning? Verlenging 6% btw!

Vanaf 2024 zal in het hele land één algemene regeling gelden met volgende (sociale) voorwaarden.

Het moet gaan om:

  • Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 m. Daarbij worden alleen de woonvertrekken meegeteld, zoals de keuken, de woonkamer, de eetkamer, slaapkamers en bewoonbare zolder- en kelderruimtes. De oppervlakte van badkamers, wc’s, bergplaatsen, trappen, gangen, kelders, zolders, garages en bijgebouwen tellen niet mee voor de berekening van de 200 m². ;
  • Zodra de woning gebruiksklaar is, moet de bouwheer (natuurlijke persoon) er gaan wonen en op dat adres zijn domicilie hebben. Een tweede verblijf kan het verlaagde btw-tarief dus niet genieten;
  • Bovendien mag de bouwheer geen eigenaar zijn van een andere woning op het moment van de ingebruikname van de heropgerichte woning. In dit verband wordt enkel een uitzondering gemaakt voor de gezinswoning waar men tot dan woonde, voor zover deze wordt vervreemd uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van de heropgebouwde woning.

Hieruit volgt dat het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw enkel nog van toepassing zal zijn op werken (ingevolge aannemingsovereenkomsten) die gefactureerd worden door de aannemer aan de bouwheer en dit voor zover de bouwheer de heropgebouwde woning zal aanwenden als enige en hoofdzakelijk eigen woning met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²

De verkoop door een bouwpromotor van een dergelijke opgerichte woning na afbraak wordt dus niet meer bedoeld.

Echter wie reeds een heropgebouwde woning heeft aangekocht bij een bouwpromotor, kan nog tijdelijk gebruikmaken van een overgangsmaatregel, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 01.07.2023; en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.