Contacteer ons

Welke wagen koop je fiscaal gezien het best?

Kantoor Bockstael accountants fiscaal gezien interessante wagen
Welke wagen koop je fiscaal gezien het best?

De mens wordt steeds meer milieubewust. De autofiscaliteit is ook voortdurend in beweging om de evolutie naar groenere/milieuvriendelijkere wagens te versnellen. Doch voor welke wagen opteer je vandaag uit fiscaal en ecologisch standpunt met je onderneming?

Kort samengevat kunnen we veronderstellen:

  • Klassieke diesel- en benzinewagen: fiscaal laagste aftrekbaarheid (meestal 40 tot 60%) en hoger voordeel alle aard
  • Fiscaal valse hybride: idem als klassieke wagens
  • Fiscaal echte hybride: fiscaal hogere aftrekbaarheid (meestal 90 tot 100%) en lager voordeel alle aard
  • Elektrische wagen: fiscaal hoogste aftrekbaarheid (100%) en laagste voordeel alle aard

Om als echte hybride in aanmerking te komen, moet de wagen aan 2 voorwaarden voldoen:

  • Een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minstens 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht,
  • Een uitstoot van hoogstens 50 gram CO2 per kilometer.

Indien aan één van deze twee voorwaarden niet is voldaan, dan kwalificeert de wagen als een valse hybride.

De bestelbon

 

Mocht je opteren voor een echte hybride, dan onderteken je de bestelbon best uiterlijk 30 juni 2023.

 

Een echte hybride besteld na die datum zal immers vanaf aanslagjaar 2026 een lagere aftrekbaarheid genieten, maximaal 75% aftrekbaarheid in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% (niet meer aftrekbaar) in 2028. Een echte hybride besteld uiterlijk 30 juni 2023 behoudt echter zijn gunstigere fiscaliteit, ongeacht de gebruiksduur van het voertuig.

Indien je na 30 juni 2023 een voertuig zou bestellen, dan adviseren wij uit fiscaal en ecologisch standpunt om te opteren voor een elektrische voertuig. Voor dergelijke belangrijke aankopen vragen wij om contact op te nemen met ons alvorens de bestelbon te ondertekenen.