Contacteer ons

Uitbreiding flexi-jobs in 2024!

Flexi-jobs uitbreiding Bockstael
Uitbreiding flexi-jobs in 2024!

De regering wil het stelsel van de flexi-jobs uitbreiden naar nieuwe sectoren vanaf 2024.

De voorwaarden voor de uitoefening van een flexi-job worden dan wel strenger.

Ook worden de inkomsten beperkt die een flexi-job werknemer met fiscale vrijstelling kan genieten. Er wordt een plafond van 12.000 € per jaar ingevoerd voor een niet-gepensioneerde.

Het systeem van flexi-jobs werd ingevoerd om aan werknemers die minstens 4/5de werken of gepensioneerden de mogelijkheid te geven om op een sociaal- en fiscaalvriendelijke wijze bij te klussen.

De werkgever moet de werknemer een flexi-loon en flexi-vakantiegeld betalen. Deze lonen zijn fiscaal vrijgesteld en de werkgever moet enkel een bijzondere sociale werkgeversbijdrage van 25% betalen. Deze bijdrage zal stijgen naar 28% vanaf 1 januari 2024.

Het flexiloon bedraagt vanaf 1 november 2023 € 12,05. Een flexi-uurloon van € 11,19 en het flexi-vakantiegeld € 0,86 per uur (totaal dus € 12,05).

Het flexiloon is de zorgsector is hoger en bedraagt vanaf 1 november 2023 € 15,69. Een flexi-uurloon van € 14,57 en het flexi-vakantiegeld € 1,12 per uur (totaal dus € 15,69).

Volgende sectoren kwamen o.a. reeds in aanmerking:

 • Paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312);
 • Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), beperkt tot:
  • de kleine (banket)bakkerijen (PSC 118.03);
  • de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in NACE-code 47242
 • Paritair comité voor de sport (PC 223);
 • Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03);
 • Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies. M.a.w. flexi-jobs zijn hier enkel mogelijk voor ondersteunende functies;

Het stelsel zou echter uitgebreid worden naar o.a. volgende sectoren:

 • Busvervoer: Paritair subcomité voor de autobussen en autocars (PC 140.01);
 • Autosector: Paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112);
 • Begrafenisondernemers: Paritair comité voor de begrafenisondernemingen (PC 320);
 • Evenementensector: uitbreiding naar de ondernemingen die een hoofdactiviteit hebben in één van volgende NACE-codes: 90011, 90012, 90022, 90023, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 82300, 93199, 77292, 77293, 77392, 77399 en 82300, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers. De betrokken ondernemingen mogen enkel gebruik maken van flexi-jobs voor activiteiten die betrekking hebben op de organisatie van evenementen;
 • Land-en tuinbouw en aannemers van land- en tuinbouwwerken en loonsproeiers: Paritair comité voor de landbouw (PC 144), Paritair comité voor de tuinbouw (PC 145) en Paritair comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken (PC 132);
 • Vastgoed: Paritair comité voor de voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323);
 • Verhuisondernemingen: Paritair subcomité voor de verhuizing (PC 140.05);
 • Voedingssector: volgende paritaire subcomités:
  • Industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de konsumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij (PSC 118.03);
  • Brouwerijen en mouterijen (PSC 118.07);
  • Drankennijverheid (PSC 118.08);
  • Groentenijverheid (PSC 118.09);
  • Vruchtennijverheid (PSC 118.10);
  • Vleesnijverheid (PSC 118.11);
  • Zuivelproducten (PSC 118.12);
  • Chocoladefabrieken – suikerbakkerij (PSC 118.14);
  • Aardappelverwerkende nijverheid (PSC 118.21);
  • Aardappelschilbedrijven (PSC 118.22).

Flexi-job werknemers zullen niet meer dan € 12.000 inkomsten mogen halen uit flex-jobs, zoniet wordt het gedeelte van het flexi-loon boven dit jaarbedrag belast als een normaal loon.

Dit plafond zal maar ingevoerd worden zodra er een online toepassing wordt ontwikkeld waarmee flexi-jobwerknemers het bedrag van het flexi-loon kunnen raadplegen dat ze reeds hebben verdiend tijdens het betrokken inkomstenjaar en bijgevolg worden verwittigd als zij het bedrag gaan overschrijden.

Voor gepensioneerden geldt deze € 12.000 grens niet.

Flexi-jobs zijn er voor gepensioneerden, en werknemers die al minstens 4/5 werken voor iemand anders. Concreet moet de flexi-werknemer in het derde kwartaal (‘T-3’) dat aan de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 gewerkt hebben.

Het is echter niet voldoende dat de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet in kwartaal ‘T-3’.

Er zijn ook voorwaarden waaraan moet voldaan zijn in het kwartaal van de tewerkstelling als flexi-jobwerknemer zelf:

 • Zo mag de flexi-job werknemer geen flexi-job uitoefenen bij een onderneming die verbonden is met de onderneming waarbij hij/zij een arbeidsovereenkomst heeft voor een tewerkstelling van minimaal 4/5de van een voltijdse tewerkstelling;
 • De flexi-job werknemer mag zich niet in een periode bevinden die gedekt wordt door een verbrekingsvergoeding of ontslagvergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;
 • De flexi-job werknemer mag zich niet in een opzegtermijn bevinden.