Contacteer ons

Langere bewaringsplicht boekhouding

Verandering in bewaringsplicht boekhouding
Langere bewaringsplicht boekhouding

Wat is er gewijzigd?

Vanaf aanslagjaar 2023 wordt de bewaringstermijn op 10 jaar gebracht. Tot en met aanslagjaar 2022 bedroeg deze 7 jaar. Deze termijn start vanaf de afsluiting van het boekjaar.

Vb.
Boekjaar afgesloten op 31 december 2021 = aanslagjaar 2022 = bewaringsplicht t.e.m. 31 december 2028

(–> 7 jaar)

Boekjaar afgesloten op 31 december 2022 = aanslagjaar 2023 = bewaringsplicht t.e.m. 31 december 2032

(–> 10 jaar)

Uitzonderingen!

Voor boekjaren met (overdraagbaar) fiscaal verlies moeten de stukken bewaard blijven tot de controletermijn is verstreken voor de boekjaren waarin het verlies achteraf in aftrek wordt genomen. Mogelijks is dat dus langer dan 10 jaar. De fiscus moet immers de werkelijkheid en het bedrag van het verlies kunnen controleren.

Welke stukken?

De bewaringsplicht is niet beperkt tot facturen en bankafschriften, maar slaat op alle documenten zoals offertes, bestelbonnen, leveringsbonnen, transportdocumenten, agenda’s ed.