Contacteer ons

Deadline aanpassen statuten aan het WVV nadert

statuten aanpassen aan Wetboek Vennootschappen Verenigingen
Deadline aanpassen statuten aan het WVV nadert

Voor welke vennootschappen verplicht?

De verplichting om tegen uiterlijk 31 december 2023 de statuten aan te passen aan het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geldt voor alle vennootschappen die op 1 mei 2019 al bestonden. Dateert de oprichting van je vennootschap van na 30 april 2019, dan zijn de statuten al in overeenstemming met het WVV.

Zijn er sancties als je de verplichting niet naleeft?

Neen, zijn de statuten van je vennootschap op 01.01.2024 nog niet aangepast, dan zal zij daarvoor geen boete of een andere sanctie krijgen.

Wel zal je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die je vennootschap of derden als gevolg van de niet-aanpassing van de statuten lijden.

Mogelijks wordt de (tijdige) aanpassing van de statuten in de toekomst wel een voorwaarde om bepaalde fiscale voordelen te kunnen genieten.