Contacteer ons

Indexering dagvergoeding binnenland

binnenland dagvergoeding
Indexering dagvergoeding binnenland

De dagvergoeding binnenland is van toepassing voor werknemers en bedrijfsleiders van vennootschappen die binnenlandse verplaatsingen verrichten voor de vennootschap.
Sinds 1 juni 2022 bedraagt de vergoeding € 18,84 per dag.
Deze kost is volledig aftrekbaar voor de vennootschap en de werknemers / bedrijfsleiders worden er privé niet op belast.

Deze vergoeding wordt geacht de kosten te dekken van een maaltijd onderweg.
De verplaatsing moet wel minstens 6 uur duren om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding.

De vennootschap moet bij een controle volgende zaken kunnen aantonen :

  • datum verplaatsing
  • omschrijving verplaatsing
  • tijdstip bij vertrek
  • tijdstip bij terugkeer

De werknemers / bedrijfsleiders stellen dus best een periodieke en overzichtelijke onkostennota op, uiterlijk op datum van afsluiting van het boekjaar.

Als de werknemers / bedrijfsleiders echter quasi dagelijks beroepsmatige verplaatsingen maken, mogen zij sinds 1 juni 2022 een bedrag van € 301,44 per maand opnemen (= 16 x de dagvergoeding), zonder dat moet worden aangetoond dat de verplaatsingen langer dan zes uur duren.
Zijn zij echter in één kalenderjaar 40 dagen of meer aanwezig op één bepaalde plaats (vb. eenzelfde werf, eenzelfde kantoorruimte…) dan beschouwd de fiscus dit als een vaste plaats van tewerkstelling en niet langer als een verplaatsing. In dat geval mag de vergoeding niet toegepast worden.

De combinatie van een maaltijdcheque en dagvergoeding voor eenzelfde dag kan ook niet.

Contacteer ons gerust bij verdere vragen bij dit topic.