Contacteer ons

Btw-tarief zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

Verlaagd btw-tarief op zonnepanelen
Btw-tarief zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

Tot 31 december 2023 is het BTW- tarief verlaagd naar 6% bij de levering mét plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen voor woningen van minder dan 10 jaar. Voor woningen ouder dan 10 jaar was dit reeds het geval.

De 6% toepassing geldt ook voor alle voorbereidende werkzaamheden in dit kader, bijvoorbeeld specifieke grondwerken, elektriciteitswerken, … Die voorbereidende werkzaamheden moeten echter ook door de leverancier én installateur van de installatie worden gefactureerd. Deze werkzaamheden kunnen wel door een andere aannemer worden uitgevoerd, maar “het geheel van de werken” moet door de leverancier én installateur van de zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen aan de eindklant worden gefactureerd.

Welke componenten zijn van toepassing?

 

Fotovoltaïsche zonnepanelen

 

Wel :

 • Fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Omvormer
 • Draagstructuur en montagemateriaal
 • Kabels tot de zekeringskast
 • Zekering, differentiaalschakelaar
 • Werken m.b.t. deze componenten

Niet (en dus 21% BTW) :

 • Opslagbatterij
 • Laadpunt elektrisch voertuig
 • Slimme meters

 

Thermische zonnepanelen en zonneboilers

 

Wel :

 • Thermische zonnecollectoren
 • Pomp (stuurt warm water naar voorraadvat)
 • Warmtewisselaar (verwarmt water in voorraadvat)
 • Voorraadvat (boiler)
 • Montagemateriaal
 • Kabels en leidingen tot voorraadvat
 • Verbindingsbuizen naar de panelen
 • Temperatuurregelaar
 • Expansievat
 • Werken m.b.t. deze componenten

Niet (en dus 21% BTW) :

 • Componenten sanitair (douche, bad, mengkranen…)
 • Componenten verwarming (radiatoren, vloerverwarming…)
 • Thermostaat
 • Centrale verwarmingsinstallatie met fossiele brandstof

 

Warmtepompen

 

Wel :

 • Verdamper
 • Condensor
 • Compressor
 • Expansieventiel
 • Kabels en leidingen
 • Werken m.b.t. deze componenten

Niet (en dus 21% BTW) :

 • Componenten sanitair (douche, bad, mengkranen…)
 • Componenten verwarming (radiatoren, vloerverwarming…)
 • Thermostaat
 • Centrale verwarmingsinstallatie met fossiele brandstof

 

Uitgesloten handelingen

 

Het verlaagd tarief van 6% is verder niet van toepassing wanneer de installatie uitsluitend dient voor een zwembad, sauna of beroepslokalen. Ook is de 6% niet van toepassing bij aankoop van een woning op plan die een warmtepomp omvat. Het geheel is dan aan 21%.

Verplichte factuurvermelding

 

Op de factuur dient verplicht te worden vermeld :

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

In geval de klant het 6% btw-tarief niet kan genieten, en hij toch een factuur met 6% btw ontvangt, is hij dus verplicht zijn aannemer hiervan binnen de maand na ontvangst van de foutieve factuur in kennis te stellen.

 

Wil je meer te weten komen over dit verlaagd btw-tarief of zit je met een vraag? Contacteer Bockstael Accountants. Wij helpen je graag verder!