Contacteer ons
Verplicht aan te geven buitenlandse onroerende goederen
Verplicht aan te geven buitenlandse onroerende goederen

Indien je jouw buitenlands(e) onroerend(e) goed(eren) reeds in een vorige aangifte in de personenbelasting heeft aangegeven, krijgt je in de loop van de maand juni een aangifteformulier van de fiscus om het buitenlandse kadastraal inkomen (ki) te bepalen. Wat moet je hierover weten?

 

Onroerend goed aangekocht voor 2021

 

Even opfrissen

In onze adviesbrief lieten we jou weten dat de fiscus het ki van uw buitenlands onroerend goed zal bepalen aan de hand van een vragenlijst. De Administratie Opmetingen en Waarderingen (voorheen kadaster genoemd) verstuurt daarvoor deze week het desbetreffende formulier naar ongeveer 170.000 betrokken belastingplichtigen.

 

Wie ontvangt vóór eind juni zo’n formulier?

Heb je in jouw aangifte in de personenbelasting van 2020 (inkomstenjaar 2019) het onroerend inkomen van jouw buitenlands onroerend goed aangegeven, dan ontvang je in principe vanaf 15 juni dat aangifteformulier. Als je jouw eBox geactiveerd hebt, ontvang je daarin het digitale formulier. Zo niet ontvang je het via de post.

 

Wie ontvangt het formulier pas in oktober?

Geef je het onroerend inkomen van jouw buitenlands onroerend goed voor de eerste keer aan in jouw aangifte in de personenbelasting van 2021, dan ontvang je pas in september/oktober het betreffende formulier via post of in jouw eBox.

 

Tegen wanneer aangeven?

Je hebt tot 31 december 2021 om jouw buitenlands(e) onroerend(e) goed(eren) aan te geven.

 

Let op!

Elke houder van een zakelijk recht op een in het buitenmand gelegen onroerend goed moet dat individueel aangeven. Bezit je dus samen met jouw partner een appartement in Spanje, dan moeten jullie beide een aangifte indienen.

 

Onroerend goed aangekocht NA 2020

Aangifteplicht

Wie vanaf 2021 een buitenlands onroerend goed verwerft, moet daarvan binnen de vier maanden aangifte doen. Indien je in de eerste helft van 2021 een buitenlands onroerend goed kocht en dat al gemeld hebt aan de fiscus, zal je ook weldra het formulier toegestuurd krijgen.

 

Tip

Wie een buitenlands onroerend goed verwierf tussen 01.01.2021 en 24.02.2021, heeft tijd tot 30.06.2021 om dat te melden.

 

Hoe jouw aankoop aangeven?

Je kan dat:

  • ofwel online via MyMinfin (‘Mijn woning’ : ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’ : ‘Een goed in het buitenland aangeven’).
  • ofwel door het ingevulde formulier te mailen naar foreigncad@minfin.fed.be of via de post op te sturen naar het volgende adres: FOD Financiën – AAPD – Cel buitenlands ki, Gaston Crommenlaan 6 bus 459, 9050 Ledeberg.

 

En na jouw aangifte?

 

Vaststelling van het ki

Na ontvangst van jouw aangifte(n) zal de fiscus voor elk buitenlands onroerend goed een ki vaststellen en je dat per aangetekende brief meedelen. Ga je niet akkoord, dan kan je binnen een termijn van twee maanden bezwaar indienen tegen het betekend ki (art. 499 WIB 92).

 

Vanaf wanneer te gebruiken?

Het nieuwe ki van jouw buitenlands onroerend goed zal je voor het eerst moeten aangeven in de aangifte in de personenbelasting die je in 2022 moet indienen (inkomsten van 2021). Voor jouw aangifte in de personenbelasting die je dit jaar moet indienen (voor jouw inkomsten van 2020), verandert er dus niets.

 

Indien je reeds vóór 2021 in het bezit was van een buitenlands onroerend goed, zal de fiscus je een vragenlijst toesturen die je hun uiterlijk op 31.12.2021 ingevuld moet terugsturen. Aan de hand hiervan zal de fiscus het buitenlands ki bepalen. Verwerf je vanaf 2021 een buitenlands onroerend goed, dan moet je daar binnen de vier maanden aangifte van doen. Het ‘nieuwe’ ki zal je pas vanaf 2022 moeten gebruiken.

Indien je dit wenst, kunnen wij jou bijstand verlenen bij deze vragenlijst. Gelieve ons hiervan tijdig te verwittigen aub