Contacteer ons

Optimaliseer je aanvullende pensioenopbouw

Welk pensioenopbouw systeem kiezen?
Optimaliseer je aanvullende pensioenopbouw

Voor welk systeem opteer je?

Klassieke pensioensparen

De maximaal aftrekbare premie bedraagt € 990. De belastingvermindering bedraagt 30%. Je kan ook opteren om tot € 1.270 te sparen in dit systeem. De belastingvermindering is dan echter beperkt tot 25%.

Langetermijnsparen

De maximaal aftrekbare premie is afhankelijk van je inkomen. De berekening is als volgt: € 176,40 + 6% van je netto belastbaar beroepsinkomen, met een maximum van € 2.350. Bedraagt je netto belastbaar beroepsinkomen voor 2022 minstens € 36.226,66, dan kan je het maximum storten. De belastingvermindering bedraagt eveneens 30%.

VAPZ – vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Een VAPZ is enkel mogelijk voor zelfstandigen, met of zonder vennootschap. De maximaal aftrekbare premie bedraagt 8,17% van je geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug, zij het wel met een absoluut maximum van € 3.447,62. Dat inkomen kan je terugvinden op je kwartaalfactuur van de sociale bijdragen.

VAPZ is veruit fiscaal de meest interessante aanvullende pensioenformule. De premie wordt afgetrokken van je belastbaar beroepsinkomen. Je realiseert daardoor een belastingbesparing in de hoogst belastbare schijf (meestal 50%) en je sociale bijdragen verlagen doordat VAPZ een aftrekbare kost is. Door die combinatie recupereer je tot 63% van de premie!

POZ – pensioenovereenkomst zelfstandigen

Een POZ is enkel mogelijk voor zelfstandigen zonder vennootschap. De belastingvermindering bedraagt 30% wanneer de 80%- regel niet wordt overschreden. Concreet betekent de 80%- regel dat je totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) niet meer mogen bedragen dan 80% van je inkomen.

Voor de berekening van de 80%- regel houdt men rekening met het gemiddelde referentie-inkomen van de laatste drie jaren.

IPT – individuele pensioentoezegging

Een IPT is enkel mogelijk voor zelfstandigen met vennootschap. Het is daarbij wel een vereiste dat je als bedrijfsleider een regelmatig en maandelijks loon ontvangt. De premies zijn aftrekbaar als beroepskost binnen de vennootschap als aan de voorwaarden van de 80%- regel wordt voldaan.

Concreet betekent dit dat je totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) niet meer mogen bedragen dan 80% van je laatste normale brutojaarbezoldiging.

Conclusie

Welk systeem je het best kiest, of eventueel een combinatie van systemen, hangt af van je persoonlijke situatie.
Persoonlijk hebben wij een voorkeur voor het VAPZ gezien deze het grootste fiscaal voordeel oplevert, dit in combinatie met een gunstige eindbelasting.

Laat je echter door ons verder adviseren in je keuze.