Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)

Belgisch Staatsblad

Controle geldigheid BTW-nummer

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling

Bereken uw verkeersbelasting

Bereken uw onroerende voorheffing

Bereken uw huurindexatie

Omzetten van uw bankrekeningnummer naar IBAN/BIC

Fisconet - wetboek

Nationale Bank van België

Adressengids rechtbanken

Kantorengids fiscale administratie

Myminfin

Voordelen alle aard